Motyw miłość-śmierć

Miłość i śmierć – W kulturze motyw miłości i śmierci często wzajemnie się przenikają. Miłość prowadzi do śmierci, śmierć zostaje przez miłość pokonana albo też okazuje się od niej silniejsza. Wreszcie może być i tak, że miłość odsuwa śmierć, pozwala człowiekowi odnaleźć nowe życie.

STĘPIEŃ Paweł. Miłość, śmierć, mistyka. O liryce erotycznej Jana Andrzeja Morsztyna // Pamiętnik Literacki. ? 1992, nr 1, s. 125-132
PIWIŃSKA Marta: Miłość romantyczna. ? Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. ? 743 s. ? (Biblioteka Romantyczna)
ISBN 83-08-00414-8