Motyw retrospekcji

Opracowanie motywu retrospekcji

Retrospekcja (łac. retrospicio, retrospectum = spoglądam w tył) – 1) odwoływanie się do faktów lub stadiów wcześniejszych jakiegoś zjawiska; 2) w utworze epickim jest to przywoływanie wydarzeń wcześniejszych z punktu widzenia bohatera. Homer „Odyseja” – Dzieje wędrówki Odyseusza poznajemy z jego własnej relacji. Podczas pobytu na dworze króla Feaków, Alkinoosa, Odys opowiada historię dziesięciu lat tułaczki. Wspomnienia doprowadza do momentu, gdy księżniczka Nauzykaa znajduje go nieprzytomnego na brzegu morza.

Motyw retrospekcji – Literatura:

RETROSPEKCJA – powrót do przeszłości / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 304-305 ISBN 83-7327-394-8