Motyw przyrody

Motyw przyrody – literatura

 • Mit o Demeter i Persefonie
 • „Kwiatki św. Franciszka z Asyżu”
 • Kasprowicz Jan „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach”
 • Konopnicka Maria : O czym ptaszek śpiewa : wybór poezji dla dzieci
 • Konopnicka Maria : Utwory dla dzieci
 • Konopnicka Maria :Wiersze wybrane
 • Leśmian Bolesław „Wybór wierszy”
 • („Bezludna wyspa”, „Przemiany”, „W lesie”, „Wiedza”)
 • Mickiewicz Adam „Sonety krymskie”
 • Mickiewicz Adam „Stepy Akermańskie”
 • Mickiewicz Adam „Czatyrdah”
 • Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz”
 • Przerwa-Tetmajer Kazimierz „Wybór wierszy”
 • („Melodia mgieł nocnych””Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej”, „W białem”, „O zmroku”, „Pejzaż”)
 • Staff Leopold „Wysokie drzewa”
 • Tuwim Julian „Wybór wierszy”
 • („Sitowie”, „Trawa”, „Słowisień” „To było tak.”)
 • Żeromskie Stefan „Zmierzch”

Motyw przyrody – bibliografia

ACHREMOWICZOWA Wanda : Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. – (Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz, ISSN 0519-7929 [od 1979 r.] ; 1)

DZIUROWA Krystyna : Język polski : literatura w motywach. – Warszawa : Wydaw. KRAM, 2003. – (Poradnik Licealisty). – S. 158-168 : Motyw przyrody

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. – Kraków : „Greg”, 2005

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / [red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. – Kraków : „Greg”, 2006

GAŁĄZKA Mirosława, MIATKOWSKA Dorota : Język polski dla maturzystów. – Wyd. 2, rzut 10. – Łódź : Piątek Trzynastego ; Wrocław : „Croma”, 2006. – (Seria Klucz)

GANCARCZYK Marian : „Przyszłam śpiewać razem z Wami” : utwory Marii Konopnickiej dla dzieci i młodzieży : próby interpretacji wierszy i opowiadań (dla dzieci, studentów i uczniów). – Bielsko-Biała : WOM, 1995. – S. 9-58 : Wiersze liryczne o porach roku, krajobrazach, roślinach i zwierzętach
Interpretacja wierszy : „Tęcza”, „Zła zima”, „Sanna”, „Siwy daidek”, Powitanie wiosenki”, „O czym ptaszek śpiewa”, „Poranek”, „W polu”, „Na pastwisku”, „Cichy wieczór”, „Dzień dobry”, „Pójdziemy het, na błonie”, „Zajączek”, „Odlot”, „Choinka w lesie”, „W lesie”, „Pszczółki”, „Nasze kwiaty”

GAWLIKOWSKA Joanna, GAWLIKOWSKA Joanna : Analizy lektur szkolnych : wybór tekstów źródłowych z ćwiczeniami : poradnik dla licealisty / Joanny Gawlikowskie. – Warszawa : Wydaw. Edukacyjne AGMEN, cop. 2001. – (Nowa Matura)

IMPELLUSO Lucia : Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / [tł. Hanna Cieśla]. – Warszawa : Wydawnictwo „Arkady”, 2006. – (Leksykon : historia, sztuka, ikonografia)

JANUSZEWSKI Tomasz : Słownik pisarzy i lektur : dla szkół średnich. – Warszawa : Wydaw. Oświatowe „Delta W-Z”, [199?]

KANIEWSKA Bogumiła, LEGEŻYŃSKA Anna, ŚLIWIŃSKI Piotr : Literatura polska XX wieku. – Poznan : Wydaw. Poznańskie, 2005. – S. 276-284 : Milczenie roślin. Człowiek i natura w poezji Wisławy Szymborskiej

KOLBUSZEWSKI Jacek : Ochrona przyrody a kultura. – Wyd. 2 popr.. – Wrocław : Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1992. – (Z Prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego / przew. Rady Red. Jan Łukasiewicz)

KOWALCZYKOWA Alina : Romantyzm : nowe spojrzenie. – Warszawa : Stentor, 2008. – S. 207-211 : Litewski pejzaż

LEBIODA Dariusz Tomasz : Marmur i blask : studia, szkice, artykuły o poezji polskiej od Mickiewicza do Miłosza. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP w Bydgoszczy, cop. 2000. – S. 41-72 : Ornitologia „Pana Tadeusza”

MACIOS Tomasz : Leksykon lektur szkolnych : liceum. – Wyd. 2. – Bielsko-Biała : „Park”, 2007

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Nowa matura : język polski : poezja : interpretacje. – Warszawa : Świat Książki, 2006. – S. 80-82 : Adam Mickiewicz ” Stepy akermańskie” ; Kazimierz Przerwa-Tetmajer : S. 126-129 : „Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej” ; S. 130-133 : Jan Kasprowicz : „Krzak dzikiej róży w ciemnych Smreczynach”

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Przewodnik po epokach : literatura polska i obca, filozofia, sztuka. [T.] 2, Od romantyzmu do współczesności literatura polska i obca, filozofia, sztuka. – Warszawa : „Świat Książki”, 2005. – (Nie tylko dla Maturzystów). – S. 82-83 : Motyw natury w literaturze romantycznej ; S. 186-200 : Liryka Młodej Polski (Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz) ; S. 211-213 : „Wesele” ; S. 222-223 : Natura w literaturze Młodej Polski

NOSOWSKA Dorota : Słownik scen literackich. – Bielsko-Biała : „Park”, 2008

NOWA matura : język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 87 przykładów analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski / Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. – Wyd. 3. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2006. – (Nowa Matura. Nowe Możliwości : nauka bez tajemnic). – S. 140-143 : Pejzaż tatrzański w liryce młodopolskiej. Porównaj funkcjonowanie motywu gór w wierszu Tadeusza Micińskiego „W Kościeliskiej” i Kazimierza Przerwy-Tetamjera „Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej”

OŻÓG Zofia : Przyroda w liryce dla dzieci u schyłku XX w. – Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2001

OŻÓG-WINIARSKA Zofia : Przyrodnicze kreacje i dyskurs ze współczesnym światem w bajkach Danuty Muchy // W : Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. – T. 12 (2006), s. 171-177

PIETRZYK Dariusz, RYCHLICKI Robert, MARZEC Anna : Opracowania lektur i wierszy : liceum, [technikum]. – Kraków : „Greg”, [2007]. – S. 391 : Leopold Staff : „Wysokie drzewa” ; S. 381 : „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach” ; S. 369 : Sonety krymskie ; S. 385 : „Melodia mgieł nocnych”

SŁOWNIK lektur : dla liceum / red. Henryk Sułek. – Kraków : „Zielona Sowa”, cop. 2006

SŁOWNIK lektur szkolnych / [red. Bożena Dembińska]. – Wrocław : Wydaw. EUROPA, 2005

TOMASZEWSKI Feliks : Skrzydła (nie) połamane : szkice o literaturze polskiej. – Kielce : Wydaw. Pedał ZNP, 1998. – S. 33-45 : „Stepy akermańskie” Adama Mickiewicza

VADEMECUM maturzysty : język polski 2 / [aut.] Małgorzata Nowakowska [i in.]. – Warszawa : „Lynx-SFT”, 1999. – S. 221-272 : Motyw : przyroda

WYKA Kazimierz : „Pan Tadeusz” : studia o tekście. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. – (Historia i Teoria Literatury : studia ; 1)

Artykuły z czasopism

DYBEK Dariusz : Las u Wacława Potockiego : między naturą a kulturą. – Summ. // Pamiętnik Literacki. – 2008, z. 1, s. 45-62
Motyw lasu w twórczości W. Potockiego

FEDEROWICZ Agnieszka : Natura : motyw numeru. – (Matura pisemna : pytania i odpowiedzi) // Cogito. – 2002, nr 13, s. 35-40
Motyw natury w literaturze – możliwe ujęcia tematu na maturze. Funkcje natury w utworach literackich, niezbędne utwory do pracy pisemnej

FEDOROWICZ Agnieszka, WYSŁOWSKA Joanna, JARECKA Renata : Najważniejsze motywy od romantyzmu do modernizmu. – (Synteza literatury XIX wieku w pytaniach i odpowiedziach) // Cogito. – 2001, nr 7, dod. s. 17-25
Motyw pisarza, artysty i sztuki, miłości, przyrody i natury, walki wyzwoleńczej, wsi w literaturze romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

GŁOWIŃSKI M. : Narcyz i jego odbicia (w literaturze) // Twórczość. – 1980, nr 10, s. 95-110

GRONEK Barbara : W poetyce kresu, czyli o zachodzie słońca w Soplicowie i Milanówku // Język Polski w Liceum. – R. 20, nr 2 (2005/2006), s. 35-45
Symbolika motywu zachodu słońca w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza oraz w „Zachodzie słońca w Milanówku” J. M. Rymkiewicza

JAHODA K. : Idea ochrony przyrody w poezji polskiej // Aura. – 1987, nr 9, s. 20-22

JARZĘBSKI Jerzy : Gombrowicz i natura //Teksty Drugie. – 2005, nr 3, s. 17-26

JASIEŃSKI Michał : Obserwacje Wniebowziętej Sowy, czyli jak Wisława Szymborska tłumaczy przyrodę //Biologia w Szkole. – [R.] 59, nr 5 (2006), s. 24-29

NATURA // Cogito. – 2006, nr 17, dod. „Szkoła” s. 75-77
Natura jako motyw literacki. Materiał przydatny do prezentacji z języka polskiego

NODZYŃSKA Małgorzata : Kiedy baśnie czyta przyrodnik. Cz. 1 // Guliwer. – 2004, nr 2, s. [70]-75
Elementy przyrodnicze w baśni magicznej

NODZYŃSKA Małgorzata : Kiedy baśnie czyta przyrodnik. Cz. 2 // Guliwer. – 2004, nr 3, s. 75-[77]
Elementy przyrodnicze w baśni

OTRĘBSKI Bogdan : Przyroda w twórczości Jana Kochanowskiego // Polonistyka. – 1984 nr 5 – 6, s. 341-346

 

OŻÓG Zofia : Spojrzenie na naturę w wierszach dla dzieci // Inspiracje Polonistyczne. – 2001, nr 22, s. 1-8
Temat przyrody i środowiska naturalnego oraz motyw przyjaźni dziecka i zwierzęcia w wierszach dla dzieci

OŻÓG-WINIARSKA Zofia : Florystyczne postacie w bajkach Ignacego Krasickiego. – Summ. // Przegląd Humanistyczny. – 2003, nr 2, s. 65-74
Postacie florystyczne w bajkach Krasickiego: fiołek, tulipan, słonecznik i trawa. Literacka symbolika roślin w bajkach: „Tulipan i Fiałek”, „Fiałek i Trawa”, „Słonecznik i Fiałek”, „Fiałki”.

OŻÓG-WINIARSKA Zofia : Florystyka poetycka w wierszach dla dzieci Józefa Ratajczaka // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). – T. 4 (2006), s. [5]-26
Motywy kwiatowe w poezji dla dzieci J. Ratajczaka

OŻÓG-WINIARSKA Zofia : O związkach dziecka i natury w pejzażu lirycznym dla dzieci u schyłku XX wieku. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – R. 47, nr 3/4 (2002), s. [71]-86
Przyjaźń dziecka z przyrodą zawarta w wierszach współczesnych poetów

PAŹNIEWSKI W. : Geografia przyrody // Twórczość. – 1994, nr 6, s. 131-133
Krajobrazy i fabuły w kulturze i zbiorowej wyobraźni

PEPLIŃSKA Elżbieta : Natura w zwierciadle sztuki // Polonistyka. – 2004, nr 10, s. 41(617)-44(620)
Przedstawienie możliwości realizacji tematu „Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Analiza wybranych dzieł” na maturze z języka polskiego.

SIEKIERSKA Krystyna : Barwy przyrody w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza // Poradnik Językowy. – 1988, z. 5, s. 324-331

TOMASZEWSKI Marek : „Pan Tadeusz” a rebours, czyli nowe wcielenie litewsko-białoruskiej przyrody w polskiej prozie po 1970 r. // Teksty Drugie. – 1995, nr 2, s. 178-192

WIŚNIEWSKA Halina : O motywach miłości i przyrody w utworach Szymona Szymonowica : (w trzysta pięćdziesiątą rocznicę śmierci poety) // Przegląd Humanistyczny. – 1980, nr , s. 61-70

WÓJCIK T. : Pejzaż we współczesnej refleksji literaturoznawczej // Przegląd Humanistyczny. – 1990, nr 5/6, s. 143-154
Motyw przyrody w dziele literackim