Powieściopiarze okresu romantyzmu

Powieściopisarze okresu romantyzmu: Powieść podejmowała tematykę obyczajowo-społeczną oraz historyczną Reprezentowała różne odmiany realizmu Europejscy powieściopisarze: Scott, Balzac, Stendhal, Dickens i Gogol Jean Paul – niemiecki powieściopisarz rozkwit gatunku w II połowie XIX w. Najwybitniejsi powieściopisarze polskiego romantyzmu: Fryderyk Skarbek (1792-1866)- polski sternista i walterskotysta, Pan […]

Cyprian Kamil Norwid

Cyprian Kamil Norwid (24.09.1821 w Laskowie Głuchach – 23.05.1883 w Paryżu) Poeta, dramatopisarz, prozaik, rzeźbiarz, malarz, grafik, rysownik. Ostatni z wielkich polskich romantyków. Wcześnie osierocony, wychowywał się u babci, ze strony matki. Otrzymał doskonałe przygotowanie szkolne. W latach 1831-32, 1834-37 uczęszczał do szkoły w Warszawie, […]

Romantyczni poeci krajowi

Charakterystyka romantycznych poetów krajowych: twórcy mniejszego formatu niż twórcy emigracyjni, poeci krajowi działali w Polsce pod zaborami, tematyka: narodowa i społeczna walka o niepodległość jest walką o wyzwolenie społeczne byli to często czynni żołnierze i spiskowcy (np. Goszczyński, Pol) twórczość nasycona uczuciami patriotycznymi lub ideowymi, […]

Śluby panieńskie

Tytuł: Śluby panieńskie Autor: Aleksander Fredro Starsze pokolenie: Radost – pani Dobrójska Młodsze pokolenie Gustaw – Aniela Albin – Klara Akcja rozpoczyna się rankiem. Służący próbuje ukryć nieobecność Gucia, ale Radost dowiaduje się, że go nie ma. Postanawia ukrócić jego swobodę. Gdy Gucio wrócił udało […]

Aleksander Fredro

Aleksander Fredro – urodzony 20.VI.1793r. w Surochowie pod Jarosławiem (zabór austriacki. Zmarł 15.VII.1876r. we Lwowie. Jedno z dziesięciorga dzieci wicemarszałka koronnego w Sejmie Stanowym Jacka Fredry, który dzięki swojej zaradności otrzymał tytuł Hrabi. Dzieciństwo spędził w Bieńkowej Wiszni, niedaleko Lwowa. W 1805r. napisał dziecięcą komedię […]

Nie-boska komedia

Tytuł: Nie-boska komedia Tytuł: Zygmunt Krasicki Charakterystyka porównawcza Pankracego i Hrabiego: Pankracy Hrabia wódz rewolucji, walczy o władzę dla ludu, kreuje się na dyktatora, ma pogardliwy stosunek do arystokracji obrońca arystokracji, ale zdaje sobie sprawę z jej obecnej sytuacji (pamięta jednak o dawnych cnotach) ateista, […]

Zygmunt Krasiński

Zygmunt Krasiński – urodzony 19.II.1812r. w Paryżu, zmarł 23.II. 1859r. w Paryżu, pochowany w Opinogórze koło Ciechanowa. Matka Maria Radziwiłłówna, zmarła gdy miał 10 lat. Ojciec Wincenty Krasiński – generał napoleoński, który przeszedł na służbę cesarską, zwolennik lojalności wobec caratu. Wpłynęło to na brak większego […]

Beniowski

Tytuł: Beniowski Autor: Juliusz Słowacki Gatunek: poemat dygresyjny – wierszowany utwór epicki, gatunek mieszany, w którym prosta naiwna fabuła prezentująca często podróż, wędrówkę bohatera pełni funkcję drugorzędną, a prowadzi do różnorodnych refleksji w utworze najistotniejszych. Epoka romantyczna lubiła odwoływać się do przeszłości, bardzo bliskiej – […]

Rozliczenie z życiem

Tytuł: Testament mój Autor: Juliusz Słowacki Podmiot liryczny żegna się ze światem i dokonuje podsumowania swojej twórczości i swojego życia. Dzieli się swoimi refleksjami z przyjaciółmi i współczesnymi mu romantykami. Jego monolog pełen jest goryczy i rezygnacji. Dotkliwie odczuwa swoją samotność: Nie zostawiłem tutaj żadnego […]

Liryki patriotyczne

Tytuł: Hymn Smutno mi, Boże! Autor: Juliusz Słowacki Powstał w 1836r. w pobliżu Aleksandrii, w trakcie morskiej podróży J.Słowackiego. Utwór smutny, smutek uzyskany dzięki powtórzeniom wersu Smutno mi, Boże!, który pełni rodzaj refrenu, rytmiczność sugeruje już sam tytuł: hymn, utwór jest więc przeznaczony do śpiewu.  […]