Motyw buntu

Opracowanie motywu buntu:

Motyw buntu pojawia się w Księdze Rodzaju, gdy Adam i Ewa zwracają się przeciwko Bogu zrywając owoc z zakazanego drzewa.

 • Bunt Adama i Ewy przeciwko Bogu,
 • bunt Kaina,
 • bunt aniołów przeistoczonych w szatany
 • nieposłuszeństwo ludzi w Sodomie i Gomorze
 • Prometeusz
 • Antygona
 • Ikar

Literatura:

 • Biblia (Adam i Ewa, przypowieść o synu marnotrawnym)
 • Mitologia (mit o Prometeuszu)
 • Iliada – Homer
 • Wielki Testament – F,Villon
 • Antygona – Sofokles
 • Hamlet, Romeo i Julia, Henryk IV – W.Szekspir
 • Treny – J. Kochanowski
 • Zbójcy – F.Schiller
 • Faust – J.W.Goethe
 • Skąpiec – Molier
 • Giaur – G.G. Byron
 • Konrad Wallenrod, Dziady cz. III, Pan Tadeusz, Oda do młodości, Grażyna – A. Mickiewicz
 • Kordian – J.Słowacki
 • Zbrodnia i kara – F.Dostojewski
 • Nie-boska komedia – Z. Krasiński
 • Nad Niemnem – E. Orzeszkowa
 • Potop – H. Sienkiewicz
 • Faraon – B. Prus
 • Dies irae, Święty Boże… – J. Kasprowicz
 • Moralność pani Dulskiej – G. Zapolska
 • Ludzie bezdomni, Przedwiośnie, Doktor Piotr, Echa leśne – S. Żeromski
 • Chłopi – W.S. Reymont
 • Granica – Z. Nałkowska
 • Do prostego człowieka – J.Tuwim
 • Trupięgi, Dziewczyna, Dusiołek – B.Leśmian
 • Ferdydurke – W. Gombrowicz
 • Szewcy – S.I. Witkiewicz
 • Campo di Fiori, Który skrzywidziłeś – Cz. Miłosz
 • Niemcy – L.Kruczkowski
 • Tango, Wina i kara – S. Mrożek
 • Przesłanie Pana Cogito – Z.Herbert
 • Zdążyć przed Panem Bogiem – H. Krall
 • Święty Szymon Słupnik – S.Grochowiak
 • Rok 1984 – G.Orwell
 • Władca much – W.Golding
 • Stąd do wieczności – J.Jones
 • Układ – E.Kazan
 • Pan Cogito o postawie wyprostowanej – Z.Herbert

Film:

 • Skandalista Larry Flynt – reż. M. Forman

Przydatne cytaty:

 • Aby istnieć, człowiek musi się buntować. – A. Camus
 • Bunt nie przemija, bunt się ustatecznia. – S.Grochowiak
 • Kto nie był buntownikiem za młodu ten będzie świnią na starość. – A. Piłsudski