Łukasz Górnicki

Łukasz Górnicki – tłumacz, historyk, pisarz i wierszopis. Uszlachcony mieszczanin, który rozwój swojej kariery zawdzięcza głównie możnym mecenasom. Jako historyk zapisał się chlubnie Dziejami w kronice polskiej. Sławę i pamięć zyskał polską adaptacją włoskiego dzieła Corteginao (Dworzanin) Baltazara Castiglionego, który wydał w 1566r. dzieło o idealnym dworzaninie. Wzorzec rysuje się podczas rozmowy w Urbino w książęcym pałacu.

Dworzanin polski

Akcja toczy się w Prądnikach, a rozmówcami są znani Polacy, którzy kreują obraz idealnego dworzanina, który jest wykształcony, szlachetny, elegancki w zachowaniu. Bardzo ciekawe są rozważania Górnickiego na temat pochodzenia języka polskiego lub kultury. Twierdzi, że umiar należy zachować także w mowie, którą trzeba wysławiać się prosto i jasno w języku ojczystym. W dziele występują różne anegdoty zaczerpnięte z oryginału lub facecji, które rozładowują napięcie i dodają renesansowy charakter.

Swoje dzieło Górnicki skierował do wykształconych Polaków, pisząc pięknym bardzo przemyślanym ale nieco sztucznym dalekim od potocznego języka . Wydaje się, że utwór nie dotarł do wyższej warstwy społeczeństwa.