Stylizacja językowa

Stylizacja językowa polega na świadomoym i celowym wprowadzaniu do utworu elemntów języka typowych dla minionych czasów, regionu lub środowiska. Polega na naśladowaniu jakiegoś stylu językowego, aby nadać mu cech artystycznych.

Rodzaje stylizacji językowej:

stylizacja-jezykowa