Frazeologia mitologiczna

Frazeologia mitologiczna żywa do dziś:

Literatura podmiotu:
  • Mitologia – J. Parandowski
Literatura przedmiotu:
  • W. Bobiński, Barwy epok. Kultura i literatura., WSiP, Warszawa  2002
  • M. Hanczakowski, Tablice. Epoki literackie, Park Edukacja, Bielsko-Biała 2007
  • I. Puchalska, Praktyczny słownik frazeologiczny, Zielona Sowa, Kraków 2004
Ramowy plan wypowiedzi:

Teza: Mitologia źródłem wiedzy o człowieku i jego życiu.

  1. Wstęp, definicja związku frazeologicznego i jego rodzaje
  2. Charakterystyka mitologii greckiej
  3. Najczęściej używane związki frazeologiczne o greckim pochodzeniu
  4. Podsumowanie, wpływ mitologii na język, uniwersalna wartość mitów

Dodaj komentarz