Motyw Iliady i Odysei

Iliada i Odyseja były podstawowym tekstem w szkole greckiej, wywarły znaczny wpływ na kształtowanie się  pojęć religijnych i etycznych Greków i Rzymian. Stanowiły też źródło inspiracji dla wielu późniejszych dzieł.

Literatura:

 • Eneida – Wergiliusz,
 • Ulisses – James Joyce
 • Odprawa posłów greckich – J. Kochanowski
 • Wojna chocimska – W. Potocki
 • Myszeida – I.Krasicki
 • Pan Tadeusz, Grażyna – A.Mickiewicz
 • Król Duch – J. Słowacki
 • Achilles, Noc listopadowa, Akropolis – Stanisław Wyspiański
 • Ogniem i mieczem, Trylogia – H. Sienkiewicz
 • Iliada – J.Lechoń
 • Homer i orchidea – T. Gajcy
 • Chwila w Troi, Spis ludności, Monolog dla Kasandry – W.Szymborska