Charakterystyka pozytywizmu

Porównanie romantyzm, a pozytywizm

Romantyzm Pozytywizm
dominacja poezji i dramatu dominacja prozy (powieść, nowela, opowidanie)
serce, uczucia, wiara wiedza, scjentyzm
dusza rozum
fantastyka realizm
mierz siły na zamiary praktycyzm, utylitaryzm
idea walki idea pracy
ekspresja i wyobraźnia w sztuce mimetyzm, utylitaryzm, realizm
poeta – mistrz, wódz, indywidualista twórca w służbie ideom społecznym (reformy, pobudzanie, ideałów)
profetyzm, mistycyzm agnostycyzm
natura – wieli temat literacki miasto i cywilizacja jako nowe tematy

Wydarzenia epoki pozytywizmu:

„wiek pary i elektryczności”

 • rozwój prtzemysłu,
 • powstanie wielkich skupisk ludzkich
 • rozwój miast,
 • zmiana stylu życia z wiejskiego na miejski,
 • wzrasta rola mieszczaństwa,
 • rozwój cywilizacji,
 • liczne wynalazki odmieniają życie (telefon, żarówka, szczepionka, telegraf, latarnie gazowe)
 • narodziny klasy robotnicznej i jej konflikt z burżuazją,
 • rozwój handlu, kupiectwa,
 • zmiana sposobu transportu, z wolnego konnego na szybszy kolejowy (powstawały dworce, kasy, poczekalnie, rozkłady jazdy, wykwalifikowani pracownicy)
 • przyroda dostarcza maeriału i podporządkowuje się technice
 • zmiany w świadomości społecznej

1) tęskonat za szlacheckim dworkiem, twałymi patriarchalnymi cnotami, trwałymi zasadami moralnymi i religijnymi

2) rzeczywistość napawa optymizmem i wiarą w możliwości człowieka jako wytwórcy, który może dowolnie podporządkować przyrodę swoim celom

3) poglądy pośrednie, pomiędzy 1, a 2

 • zmiany  w sposobie przeworzenia towarów, przesyłania widaomości i korespondencji
 • masowe migracje
 • przebudowa Paryża w latach 60 – tych słynna na całą Europę
 • rozwój opery (Jezioro łabędzie, Carmen)
 • nowoczesne maszyny
 • możliwość nauki wśród klas niższych
 • socjalizm
 • rozwój handlu, kupiectwo

Od romantyków pozytywiści przejęli:

 • umiłowanie ojczyzny i przyrody
 • motyw dwroku szlacheckiego
 • sentymenatlne spojrzenie na sarmatyzm (H. Sienkiewicz)
 • szacunek dla romantycznych wieszczów