Sofokles

Sofokles (496-406 r. p.n.e.) wielki tragediopisarz grecki. Urodził się w miasteczku Kolon w pobliżu Aten. Wywodził się z zamożnego mieszczaństwa (jego ojciec był podobno właścicielem wytwórni broni). Otrzymał staranne wykształcenie, zgodnie z greckim ideałem kalokagathii, czyli pełnej harmonii zalet duchowych i fizycznych, studiował muzykę, śpiew, taniec, poezję i gimnastykę. Gdy miał 15 lat dzięki urodzie i talentom muzycznym został kierownikiem chóru chłopców śpiewającego radosny hymn dziękczynny po zwycięskiej bitwie z Persami pod Salaminą (480 r.p.n.e.). Relacje współczesnych twierdzą, że natura obdarzyła Sofoklesa licznymi zaletami. Znany atleta i uczony, czarujący i miły towarzysz zabaw, zachwycający aktor – budził powszechną sympatię. Przyjaźnił się z Peryklesem i Herodotem. Założył pierwsze znane nam w dziejach stowarzyszenie intelektualistów, związek skupiał się wokół kultu muz. Brał czynny udział w życiu politycznym Aten: wybierano go dwukrotnie na stratega i na członka kolegium skarbników zarządzających kasą ateńskiego związku morskiego. Gdy był starszy należał do komisji powołanej dla przeprowadzenia zmiany konstytucji. Miał 28 lat gdy zwyciężył w festiwalu dramatycznym Ajschylosa. W ponad połowie konkursów, w których uczestniczył, zdobył pierwszą nagrodę, w pozostałych drugą.

Twórczość Sofoklesa

Sofokles napisał około 123 sztuki, w tym 70 tragedii i 18 dramatów satyrowych. Co czwarty jego utwór nawiązuje do wojny trojańskiej. Do dnia dzisiejszego zachowało się 7 jego utworów :

  • Antygona,
  • Król Edyp,
  • Elekra,
  • Ajas,
  • Trachnik,
  • Filoklet,
  • Edyp w Kolonos
  • częściowo Tropiciele.

Po śmierci uznany za herosa pod imieniem Deksion (Przyjmujący).

Wszystkie sztuki Sofoklesa mają fabułę mitologiczną, znaną doskonale obywatelom Aten, przez co widzowie mogą skupić się na artystycznej formie teatralnego obrzędu, nie śledząc dokładnie akcji utworu. Sofokles tworzył w czasie rozkwitu Aten. Najlepsze tragedie Sofoklesa (Król Edyp, Antygona, Elektra) przynoszą pogłębioną analizę psychologiczną tragicznych bohaterów. Autora interesuje człowiek, jego pragnienia i namiętności. Spotykamy bohaterów z krwi i kości, cierpiących i kochających w zwykłej człowieczej rzeczywistości. Los wedle starożytnych wierzeń,przydzielają ludziom bogowie, często niezależnie od ich win i zasług. Sofokles dążył do skończoności estetycznej utworu dramatycznego. Widział źródło konfliktów swych bohaterów przede wszystkim w ich charakterach. Znajomość psychiki umiejętnie łączył z religią.