Jak powinien wyglądać opis bibliograficzny

Opis bibliograficzny = adres bibliograficzny, czyli znormalizowany zapis najważniejszych informacji o książce, artykule, stronie internetowej.

Można spotkać się z wieloma rodzajami opisów bibliograficznych. Na potrzeby prezentacji maturalnej proponuję poniższą formę.

KSIĄŻKA JEDNEGO AUTORA:

IMIĘ. + NAZWISKO, + TYTUŁ PISANY KUSYWĄ, + MIEJSCE + ROK WYDANIA.

G. Zapolska, Moralność Pani Dulskiej, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1985.

ARTYKUŁ LUB ROZDZIAŁ W POZYCJI ZBIOROWEJ:

IMIĘ. + NAZWISKO, + TYTUŁ ARTYKUŁU PISANY KUSYWĄ, [w:] TYTUŁ KSIĄŻKI ZBIOROWEJ, pod red. IMIĘ I NAZWISKO REDAKTORA LUB AUTORA OPRACOWANIA + MIEJSCE + ROK WYDANIA + STRONY.

M. Cytowska, Horacy w twórczości Jana Kochanowskiego, [w:] T. Michałowska, Jan Kochanowski i epoka renesansu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954, s. 130-137.

ARTYKUŁ LUB ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE JEDNEGO AUTORA:

IMIĘ. + NAZWISKO, + TYTUŁ ROZDZIAŁU PISANY KUSYWĄ, [w] tegoż/tejże, TYTUŁ KSIĄŻKI + MIEJSCE + ROK WYDANIA + STRONY.

W. Weintraub, Fraszka w tonacji tragicznej, [w:] tegoż, Rzecz czarnoleska, Wydaw. Literackie, Kraków 1977, s. 304-321.

ARTYKUŁ Z CZASOPISMA:

IMIĘ. + NAZWISKO, + TYTUŁ ARTYKUŁU PISANY KUSYWĄ, + TYTUŁ CZASOPISMA W CUDZYSŁOWIE + ROK WYDANIA + NR WYDANIA +STRONY.

FILM:

TYTUŁ KUSYWĄ + IMIĘ + reż. NAZWISKO REŻYSERA, KRAJ I ROK PRODUKCJI.

Zbrodnia i Kara, reż. J. Sargent, USA 1998.

INTERNET: (TYLKO WARTOŚCIOWE ŹRÓDŁA!)

IMIĘ. + NAZWISKO, + TYTUŁ PISANY KUSYWĄ, + NAZWA STRONY INTERNETOWEJ + LINK + DATA.

E. Kotarski, Jan Kochanowski, Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, http://literat.ug.edu.pl/autors/kochan.htm, stan na: 10.02.2011r.