Bajka a baśń

Bajka – krótki wierszowany utwór epicki, występuje narracja, zawiera ogólną naukę moralną umieszczoną na końcu lub początku utworu.

Baśń – zaczyna się określoną formułą, dobrze się kończy, długie w treści, zawierają elementy fantastyczne, występuje dobry i zły charakter, dobro zawsze zwycięża, nie ma bezpośredniego morału, dydaktyzm

Cechy wspólne bajki i baśni:

1. Ludowe pochodzenie:

  • geneza sięga zamierzchłych czasów
  • pierwotnie była to literatur mówiona
  • dydaktyzm

2. Ujawniają zło w stosunkach międzyludzkich, uczą zasad współżycia. Wyrażają mądrość życiową ludzi zdobywaną drogą doświadczeń wielu pokoleń

4. Morał będący konsekwencją dydaktyzmu.

4. Zbliżenie języka do mowy potocznej, jego obrazowość i komunikatywność.

5. Powtarzalność tematyki.

6. Ponadczasowy charakter utworów.

7. Operowanie symbolami (zwierzęta, przedmioty, sytuacje)

Cechy różniące bajkę i baśń:

BAJKA BAŚŃ
realizm, stwierdzenie faktów, ujawnienie praw rządzących życiem zerwanie z realizmem, idealizowaniem, upiększaniem życia
ukazywanie tragicznych pomyłek w życiu, często triumf zła nad dobrem, katastrofa która spotyka winnych lub niewinnych optymizm: zło zostaje wykryte i ukarane, triumfuje dobro, prawda, piękno, bohaterowie osiągają zamierzone cele
realizm postaci: bohaterami ludzie zwykli, wyposażeni w wady i zalety zdecydowany podział na bohaterów dobrych i złych, są często wyposażeni w cechy nadludzkie, idealny bohater nigdy nie ginie, zawsze odnosi zwycięstwo
rzeczowość, jasność, racjonalizm, eliminacja fantastyki, dążenie do obiektywnej prawdy operowanie motywami fantastycznymi, przypowieściami o charakterze alegorycznym, wprowadzenie postaci ze świata nadprzyrodzonego, ingerencja sił nadprzyrodzonych w życie ludzi, cudowność, stosowanie anachronizmów (mieszanie sytuacji i postaci charakterystycznych dla poszczególnych epok)
zwięzłość, kondensacja opisów i losów bohaterów, dynamika akcji epicka rozlewność, częsta zmienność, sytuacja wynikająca z bardzo urozmaiconych losów bohaterów, z wątków fabularnych  o charakterze sensacyjnym