Statek pijany – A. Rimbaud

Podmiotem lirycznym jest tytułowy statek, który opowiada o swoich podróżach i doświadczeniach.

Doznał absolutnej wolności, widział cudowne miejsca i zjawiska, jakich nikomu wcześniej nie dane było obserwować.

Mimo tego bogactwa odczuć i wrażeń jednak tęskni za spokojnym wybrzeżem Europy. Doświadczenie wolności nie przyniosło mu ukojenia.