Statek pijany – A. Rimbaud

Podmiotem lirycznym jest tytułowy statek, który opowiada o swoich podróżach i doświadczeniach. Doznał absolutnej wolności, widział cudowne miejsca i zjawiska, jakich nikomu wcześniej nie dane było obserwować. Mimo tego bogactwa odczuć i wrażeń jednak tęskni za spokojnym wybrzeżem Europy. Doświadczenie wolności nie przyniosło mu ukojenia.