Motyw totalitaryzmu

Opracowanie motywu totalitaryzmu:

Mianem totalitaryzmu określa się rządy faszystowskie w Niemczech oraz okres stalinowski w ZSRR. Obozy przymusowej pracy stanowiły jedno z centralnych ogniw sowieckiego systemu państwa totalitarnego.

Na rzecz rozwoju socjalistycznej gospodarki Stalin doprowadził do upodlenia i śmierci miliony ludzi za pomocą katorżniczej pracy , represji i nieludzkich warunków życia. Przy pomocy NKWD zaprowadził terror w całym państwie. Aresztowano ludzi z błahych przyczyn i skazywano na długie więzienie stawiając fikcyjne zarzuty. Stalin rozbudowawszy olbrzymi aparat terroru, starał się jednocześnie zachować na zewnątrz pozory normalności swojego państwa. Zastraszeni mieszkańcy bali się głośno wyrażać swoje opinie i krytykować władzę. Rozbudowany system donosicielstwa sprawiał, iż wrogiem miał być nie tylko obcy człowiek, ale i własna rodzina.

W ujęciu Grudzińskiego ZSRR było państwem totalitarnym, które w pełni kontrolowało i organizowało życie swoich obywateli. Za pomocą propagandy i perfekcyjnie działającej służby bezpieczeństwa Stalin potrafił zniewolić miliony ludzi, odebrać im poczucie wolności i bezpieczeństwa, a strachem i terrorem wyeliminować wszelkie przejawy buntu i sprzeciwu wobec istniejącego stanu rzeczy. Zmienił się ZSRR w doskonale funkcjonujące więzienie, w którym nadrzędnym celem było nie szczęście i dobrobyt jego mieszkańców, ale rozwój socjalistycznej gospodarki.

Organizując do minimum przepływ informacji stworzył system oparty na kłamstwie i pozorach. System pozbawiony zasad sprawiedliwości i równości, przestrzegania praw człowieka, ubezwłasnowolnił miliony ludzi, odzierając ich z godności

Folwark zwierzęcy  – Georga Orwella

Okazuje się, że szczytne ideały, wspaniałe ideologie, które stają u początku każdej rewolucji upadają, a do władzy dochodzą tyrani, dla których nie liczy się dobro publiczne. Władza totalitarna oparta jest na terrorze, zastraszeniu, nienawiści i zniewoleniu. Orwell pokazuje, że ze szczytnych idei, które miały zmienić świat i życie bohaterów nic nie pozostało, a nawet zamieniły się w coś zupełnie przeciwnego, we własną karykaturę Przesłanie autora zawarte w utworze jest pesymistyczne, wydaje się, że dla państwa pod rządami totalitarnymi nie ma żadnej szansy i nadziei. Naród musi żyć w ciągłym strachu, w obawie, co przyniesie jutro, nie ma tu miejsca na sprzeciw, na demonstrację własnych poglądów. Państwem rządził strach, terror, sprawny aparat policyjny. Społeczność zniewolona przez ustrój nie ma nawet siły ani odwagi aby się zbuntować. Człowiek zlagrowany to człowiek żyjący w niemieckim obozie koncentracyjnym (w języku niemieckim obóz koncentracyjny to Konzentrationslager). Człowiek złagrowany to człowiek żyjący w rosyjskim obozie koncentracyjnym.

Literatura:

  • Folwark zwierzęcy, Rok 1948  – Georga Orwella
  • Który skrzywdziłeś – Cz. Miłosz
  • Tango – S. Mrożek
  • Mistrz i Małgorzata – M. Bułhakow