Motyw męki pańskiej

Motyw męki Pańskiej:

Literatura:
 • Żale Matki Boskiej pod krzyżem = Lament Świętokrzyski
 • Żywot Pana Jezu Krysta – Baltazar Opec
 • Hymn świętego Franciszka z Asyżu – Jan Kasprowicz
 • Dziady cz. III, Księgi narodu, Księgi pielgrzymstwa polskiego Adam Mickiewicz
 • Kordian – Juliusz Słowacki
Sztuka:
 • Droga na Kalwarię – Tintoretto
 • Biczowanie Chrystusa – Caravaggio
 • Chrystus przy słupie – Bramante
 • Biczowanie – Diego Velazquez
 • Chrystus wystawiony na pośmiewisko – Hieronim Bosch
 • Chrystus wyszydzany – Carracci
Muzyka:
 • dwie pasje Jana Sebastiana Bacha