Stworzenie Adama – Michał Anioł

Tytuł: Stworzenie Adama = Stworzenie człowieka

Autor: Michał Anioł

Data powstania:

Rodzaj: fresk

Freski w Kaplicy sykstyńskiej zostały wykonane na polecenie papieża Juliusza II i przedstawiają sceny ze Starego Testamentu.

Adam został przedstawiony jako piękny, nagi mężczyzna. Spoczywa w półleżącej pozie, tuż nad nowo stworzonym przez Boga światem. Jego głowa wydaje się jeszcze nie całkiem ożywiona. Wyciąga ku Bogu słabą, omdlewającą rękę. Jest wyraźnie słaby, wspiera rękę o kolano. Palec unosi jedynie na tyle, aby przyjąć od Boga życiodajną siłę. Adam ukazany jest w momencie stwarzania i ożywania. Ma piękną, klasyczną budowę ciała. Spogląda ufnie w oczy Boga, któremu jest w pełni oddany. Za jego plecami widzimy zielone pola Edenu i błękit wód.

Bóg jest przedstawiony jak potężny i majestatyczny stwórca. Jego twarz jest jednocześnie łaskawa i surowa, jest jednocześnie sprawiedliwy i kochający. Spojrzenie Boga prowadzi nasz wzrok ku ręce – silnej, promieniującej energią. Za chwilę jego rozkazujący palec przebudzi, ożywi i powoła do życia Adama. Bóg został przedstawiony jako dostojny starzec o siwych włosach i brodzie. Wyraźne rysy twarzy wiele mówią o jego silnym charakterze i zdecydowaniu. Jego ciało pełne jest energii, a przysłania je zwiewna szata podkreślająca umięśnione ciało. Ukazany został w locie, w chmurze pełnej cherubinów, wśród nich wyróżnia się twarz Ewy. Wyraźnie ukazany został lot, ruch, dynamika całej grupy i Boga.

Centralnym punktem całej kompozycji są dłonie Boga i Adama. Przedstawiono je na zasadzie skontrastowania, ukazują istotę poddania się człowieka Bogu.

Michał Anioł – Stworzenie Adama.


Źródło: Stworzenie Adama, http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:God2-Sistine_Chapel.png&filetimestamp=20110623170718 , (11.09.2022).