Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem  epoki-literackie.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem.
 2. Korzystanie z usług Serwisu jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 3. Przez Użytkownika Serwisu rozumiemy osobę która przegląda treści udostępnione przez Serwis, korzysta z formularzy kontaktowych.
 4. Użytkownik Serwisu zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych przez Serwis w zakresie niezbędnym do obsługi formularzy kontaktowych.
 5. Zapewniamy Użytkownikom pełną anonimowość.
 6. Przez formularze kontaktowe zamieszczone w Serwisie należy rozumieć formularze zamieszczone w zakładce „Dodaj motyw” oraz „Kontakt”.

§ 2 Usługi świadczone przez Serwis

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą zapoznawać się z udostępnianymi w Serwisie treściami oraz zgłaszać materiały do opublikowania. Każdy użytkownik, który prześle materiały deklaruje jednocześnie, że jest ich autorem i posiada do nich wszelkie prawa autorskie.
 2. Głównym celem i misją Serwisu jest pomoc w przygotowaniu Użytkownika do egzaminu maturalnego i lekcji języka polskiego.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie materiały pochodzące z Serwisu, w tym także prezentacje maturalne mogą być wykorzystane przez Użytkowników Serwisu jedynie w sposób nienaruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 KK.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów pobranych z Serwisu przez jego Użytkowników, w sposób niezgodny z prawem.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w materiałach zgłoszonych do opublikowania przez Użytkowników.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.