Motyw przyrody

{tabs type=tabs}{tab title=Literatura:} Mit o Demeter i Persefonie „Kwiatki św. Franciszka z Asyżu” Kasprowicz Jan „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach” Konopnicka Maria : O czym ptaszek śpiewa : wybór poezji dla dzieci Konopnicka Maria : Utwory dla dzieci Konopnicka Maria :Wiersze wybrane Leśmian Bolesław […]

Motyw patriotyzmu i walki o wolność

{tabs type=tabs}{tab title=Literatura podmiotu:} BACZYŃSKI Krzysztof Kamil : Elegia o chłopcu polskim BACZYŃSKI Krzysztof Kamil : Z głową na karabinie BRATNY Roman : Kolumbowie. Rocznik dwudziesty BRONIEWSKI Władysław : Bagnet na broń BRONIEWSKI Władysław : Co mi tam troski GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons : Pieśń o […]

Motyw kota

{tabs type=tabs}{tab title=Literatura podmiotu:} Baczyński Krzysztof Kamil : „Kot Baran Józef : „Bajka o kotach” ; „Czarny kot” Brzechwa Jan : „Kot” ; „Kot” Bułhakow M. A. : „Mistrz i Małgorzata” Buyno-Arctowa Maria : ” Kocia Mama i jej przygody” Carroll L. : „Przygody Alicji […]

Motyw wesela/gody

Wesele – Uroczystość odbywająca się z okazji zaślubin; tradycyjne wesele połączone jest z szeregiem obrzędów, np.: jedzenie kołacza weselnego, oczepiny; niekiedy wesele trwa trzy dni i trzy noce, a nawet cały tydzień. Gody – staropolska nazwa wesela lub nazwa dni od Bożego Narodzenia po dzień […]

Motyw teatr mundi

Teatr mundi (teatr świata) – Koncepcja przypisywana Platonowi zakłada, że świat został stworzony przez istotę wyższą (Demiurgosa), która jest jednocześnie reżyserem dziejących się na nim wydarzeń. Ludzie przypominają aktorów, a czasem nawet marionetki, odgrywające z góry wyznaczoną im rolę. Szerzej rozumiana, koncepcja ta zakłada, iż […]

Motyw starości

{tabs type=tabs}{tab title=Starość:} Starość – Wiek podeszły, ostatnie lata życia, na które przypada spadek sił witalnych, a nierzadko mentalnych. Starzec – 1) Człowiek wiekowy, doświadczony,obdarzony mądrością czerpaną ze swych przeżyć. 2) w kościele greckokatolickim i prawosławnym mnich – mędrzec, jeden z najstarszych w monastyrze, uznawany […]

Motyw retrospekcji

{tabs type=tabs}{tab title=Retrospekcja:} Retrospekcja (łac. retrospicio, retrospectum = spoglądam w tył) – 1) odwoływanie się do faktów lub stadiów wcześniejszych jakiegoś zjawiska; 2) w utworze epickim jest to przywoływanie wydarzeń wcześniejszych z punktu widzenia bohatera. Homer „Odyseja” – Dzieje wędrówki Odyseusza poznajemy z jego własnej […]

Motyw powrotu

{tabs type=tabs}{tab title=Powrót:} Powrót – Przybycie do miejsca, w którym już się było, przebywało przez jakiś czas. Ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Można powracać do rodzinnego domu, miasta albo do „miejsc ukochanych”, które się niegdyś odwiedzało. Można też doświadczyć powrotu uczucia, […]

Motyw pokolenia straconego

{tabs type=tabs}{tab title=Pokolenie:} Pokolenie – Ludzie urodzeni i żyjący w tej samej epoce których postawy i światopogląd zostały ukształtowane przez wspólnotę doświadczeń; pokolenie stracone (lost generation) – określenie użyte przez Ernesta Hemingwaya, a dotyczące pisarzy amerykańskich dojrzewających w okresie I wojny światowej; pojęcie to możnarozszerzyć […]

Motyw pogrzebu

{tabs type=tabs}{tab title=Pogrzeb:} Pogrzeb – Inaczej pochówek, jest ceremonią składania do grobu zmarłego. W przeszłości związany był z bogatym rytuałem (np. czuwanie przy marach, wspólne modlitwy, msza żałobna, stypa, niu praw boskich, kierując się miłością podział majątku po zmarłym), z którego siostrzaną, chowa brata uznanego […]