Zdążyć przed Panem Bogiem – H. Krall

Reportaż – wywiad przeprowadzony z Markiem Edelmanem, jednym z przywódców powstania w warszawskim getcie, świadkiem strasznych wydarzeń. „Odwirowany ze słów”, bardzo skondensowany dialog przedstawia prawdę o getcie i powstanie – prawdę przekazaną przez Edelmana, który odziera z patosu zdarzenia, nie chce propagować legend ani mitów, lecz fakty, które miały miejsce. Wierzymy mu tym bardziej, że nie wspomina samych aktów heroizmu, mówi o tym, że walczono o numerki życia, a w getcie były prostytutki. Gdy powątpiewa w symboliczny sens masowych samobójstw, mocy nabiera drugi nurt wywiadu – teraźniejszość lekarza, który ratuje życia ludzkie, trwa w ciągłym wyścigu z Bogiem.