Charakterystyka epoki

Współczesność zasadniczo dzieli się na:

1) literaturę wojny i okupacji, czyli lata 1939-1945,

2) literaturę współczesną, od roku 1945 aż po dzień dzisiejszy.