Nawiązania do starożytności

Klasycyzm:

Pojęcie klasycyzm pochodzi od łac. classicus - wzorcowy, pierwszorzędny, doskonały. Jako pierwszy wprowadził je Horacy. To naśladowanie sztuki klasycznej, która została uznana za doskonałą w epokach następnych. Cechy sztuki klasycznej:

 • harmonia,
 • piękno,
 • spokój,
 • symetria,
 • umiar.

Z upływem czasu miano klasycyzmu zaskarbiły sobie także nowe prądy artystyczne epok późniejszych, która nawiązywały do wzorców antycznych.

Nawiązania do starożytności w epokach późniejszych:

 • Boska komedia - Dante Alighieri
 • Ulisses - J. Joyce
 • Oprawa posłów greckich, Pieśni - J. Kochanowski
 • Monachomachia - I. Krasicki
 • Oda do miłości, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III, Pan Tadeusz - A. Mickiewicz
 • Fortepian Szopena, Coś ty Atenom zrobił Sokratesie - C.K. Norwid
 • Quo vadis - H. Sienkiewicz
 • Faraon, Lalka - B. Prus
 • Ludzie bezdomni - S. Żeromski
 • Akropolis, Achilles, Powrót Odysa, Noc listopadowa - S. Wyspiański
 • Prometeusz - K. Przerwa - Tetmajer
 • Chłopi - S. Reymont
 • Prometeusz, Odys, Przedśpiew - L. Staff
 • Sokrates tańczący - J. Tuwim
 • Nitka Ariadny, Nike - M. Pawlikowska - Jasnorzewska
 • Stary Prometeusz, O Troi, Do Marka Aurelego, Do Apollina, Dedal i Ikar, Apollo i Marsjasz, Powrót Prokonsula,Dlaczego klasycy? - Z. Herbert
 • Na murach Troi - S. Dobrowolski
 • Mitologia, Dysk olimpijski, Rzym czarodziejski, Przygody Odyseusza, Eros na Olimpie - J. Parandowski
 • Laur olimpijski - K. Wierzyński
 • Wciąż o Ikarach głoszą, Nike - E. Bryll
 • Nike - W. Baraniewski
 • Ikar - S. Grochowiak
 • Hereklit, Antygona - Cz. Miłosz
 • Godzina Antygony - A. Swiniarski
 • W rzece Heraklita - W. Szymborska
 • Prawa i obowiązki - T. Różewicz

Nawiązania do Biblii w epokach późniejszych:

 • Boska komedia - Dante Alighieri
 • Raj utracony - J. Milton
 • Mistrz i Małgorzata - M. Bułhakow
 • Imię róży - Umberto Eco
 • Bogurodzica
 • Pieśni, Psalmy - J. Kochanowski
 • Rytmy - M. Sęp - Szarzyński
 • Kazania - P. Skarga
 • Psalmodia polska - W. Kochowski
 • Krótkość żywota, Błąd ludzki - D. Naborowski
 • Dziady cz. III, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego - A. Mickiewicz
 • Hymn Smutno mi Boże!, Balladyna - A. Słowacki
 • Nie- boska komedia - Z. Krasiński
 • Fortepian Szopena, Pielgrzym w Hebronie - C.K. Norwid
 • Quo vadis, Potop (motyw potopu) - H. Sienkiewicz
 • Chłopi - W.S. Reymont (motyw siewcy)
 • Przedwiośnie - S. Żeromski (motyw ziemi obiecanej)
 • Hymny - J. Kasprowicz
 • Pamiętnik Adama i Ewy - M. Twain
 • U wrót doliny, Siódmy anioł, Modlitwa pana Cogito - Z. Herbert
 • Wieża, Drugie przejście - G. Herling-Grudziński
 • Mała apokalipsa - T. Konwicki
 • Kain i Abel - K. Iłłakowiczówna
 • Dar, Piosenka o końcu świata - Cz. Miłosz
 • Nie wiedzieli - J. Twardowski
 • Żona Lota, Na wieży Babel - W. Szymborska
 • Żal - J. Czechowicz
Nawiązania do starożytności
 

EPOKI LITERACKIE