Powieściopiarze okresu romantyzmu

Powieściopisarze okresu romantyzmu:

 • Powieść podejmowała tematykę obyczajowo-społeczną oraz historyczną
 • Reprezentowała różne odmiany realizmu
 • Europejscy powieściopisarze: Scott, Balzac, Stendhal, Dickens i Gogol
 • Jean Paul - niemiecki powieściopisarz
 • rozkwit gatunku w II połowie XIX w.

Najwybitniejsi powieściopisarze polskiego romantyzmu:

Fryderyk Skarbek (1792-1866)- polski sternista i walterskotysta, Pan Starosta (1826)

Józef Korzeniowski (1797-1863) - realista, autor Kollokacji (1847) i Krewnych (1857)

Józef J. Kraszewski (1812-1887) - czołowy powieściopisarz polski

Józef Dzierzkowski (1807-1865) - twórca powieści drukowanej w odcinkach, autor Salonu i ulicy (1847)

Michał Czajkowski (1804-1886) - piewca kozaczyzny, autor Wernyhory (1838)

Narcyza Żmichowska (1804-1886) - Poganka (1846)

Zygmunt Kaczkowski (1825-1896) - twórca cyklu powieści historycznych, pt. Ostatni z Nieczujów (6 tomów)

Walery Łoziński (1837-1861)- twórca powieści sensacyjno-przygodowej, autor Zaklętego dworu (1859)

Ludwik Sztyrmer (1809-1886) - podejmował problem psychoanalizy i obłędu, Powieść nieboszczyka Pantofla (1844)

Henryk Rzewuski (1791-1866) - autor powieści historycznych, twórca gawędy szlacheckiej, autor cyklu o konfederacji barskiej, pt. Pamiętniki Soplicy (1839)

Gawęda szlachecka:

 • przedstawienie środowiska szlacheckiego
 • wprowadzenie postaci opowiadającej - szlachcic
 • prymitywne opowiadanie, które charakteryzuje narratora i środowisko
 • uwydatnienie sympatii narratora wobec świata przedstawionego

Kontynuatorzy Rzewuskiego, którzy uprawiali gawędę szlachecką:

 • Ignacy Chodźko
 • Zygmunt Kaczkowski
 • Wincenty Pol
 • Władysław Syrokomla

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) - wybitny powieściopisarz romantyczny. Nazywany człowiekiem - instytucją. W okresie niewoli prowadził działalność społeczną i pisał, dzięki czemu pozyskiwano informacje o Polsce i świecie.

Trzy typy działalności piśmienniczej Kraszewskiego:

 • artystyczna - powieściopisarz, poeta, dramaturg,
 • naukowa - badacz przeszłości narodu, dziejów literatury
 • publicystyczna - współpracownik prawi całej współczesnej mu prasy polskiej.

Pisał na tematy ludowe (Ulana, Chata za wsią, Historia kołka w płocie), historyczne (Hrabina Cosel, Starosta warszawski) i społeczno-obyczajowe, jego twórczość liczy kilkaset tytułów.

Powieściopisarze europejskiego romantyzmu:

Twórcy powieści opartej na obrazowaniu rzeczywistości:

 • Dickens - Anglia,
 • Balzac - Francja,
 • Gogol - Rosja.

Powieść stała się moralnym obrazem epoki, odtwarzano ludzkie życie, nawet warstw niższych, współczesność. Powieść kierowano do większej liczby czytelników, dramatyczna forma, pozory życie i prawda. Daje wielkie pole do popisu autonomii.

Powieściopiarze okresu romantyzmu
 


EPOKI LITERACKIE