Motyw mieszczaństwa

Mieszczaństwo

Mieszczaństwo-Mieszkańcy miast bez rodowodu szlacheckiego. W różnych krajach rozwój mieszczaństwa zależnie od warunków politycznych i gospodarczych przebiegał w inny sposób. Mieszczaństwo angielskie osiągnęło wysoki statusjuż w XVII w., francuskie w wieku XVIII za sprawą rewolucji burżuazyjnej. Polskie mieszczaństwo nabrało znaczenia dopiero w XIX wieku i w przeciwieństwie do innych krajów Europy jego rola kulturotwórcza była niewielka. W okresie modernizmu mieszczaństwo zaczęto kojarzyć z ograniczeniem horyzontów i dorobkiewiczostwem, brakiem jakichkolwiek potrzeb intelektualnych czy artystycznych.

Literatura

LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. ? Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. ? Rozdz.: ?Straszny mieszczanin? bohaterem wierszy Juliana Tuwima. ? S. 165-168
ISBN 83-86075-18-XMIESZCZAŃSTWO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. ? Kraków: Wydawnictwo ?GREG?, 2004. ? S. 201-202
ISBN 83-7327-394-8MIESZCZAŃSTWO. Literatura mieszczańska w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. ? Wyd. 3. ? Wrocław: Ossolineum, 2002. ? S. 474-480. ? (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0WEISS Tomasz: Mieszczaństwo przed sądem ? Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej / W: Arcydzieła literatury polskiej: interpretacje / red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. T. 1. ? Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. ? S. 162-177
ISBN 83-03-01532-X