Ludzie bezdomni – S. Żeromski

Akcja powieści obejmuje schyłek XIX wieku, daje przekrój przez społeczeństwo polskie, dzieje się w Paryżu, Warszawie, Cisach i Zagłębiu Dąbrowskim. Głównym bohaterem jest lekarz, Tomasz Judym, któremu towarzyszy (druga główna bohaterka) Joanna Podborska. Powieść pokazuje bunt młodego lekarza przeciwko niesprawiedliwości społecznej, którą ukazuje w trzech obrazach:
1. Obraz warszawskiej fabryki cygar,
2. Obraz ośrodka wypoczynkowego w Cisach, gdzie obok bogatych kuracjuszy widać nędzę i choroby miejscowej biedoty,
3. Obraz rzekomej opieki nad górnikami w Zagłębiu Dąbrowskim Tragizm głównego bohatera powieści oparty jest na jego „rozdarciu” – symbol „rozdartej sosny” z powieści mówi o niemożliwości wyboru między własnym osobistym szczęściem, a chęcią niesienia pomocy ludziom. Tomasz Judym jest samotnie walczącym o naprawę świata bohaterem, jego walka nie ma szans przyniesienia oczekiwanych efektów, ale ukazuje nienaganność moralną jednostki, co trzeba docenić.
Istotna jest interpretacja tytułu utworu „Ludzie bezdomni”, albowiem nie odnosi się ona tylko do nędzy najniższych warstw społecznych, bo każdy z bohaterów powieści „nie ma domu”: bezdomny jest brat Tomasza, Wiktor, który musi szukać schronienia na obczyąnie, bezdomna jest Joasia Podborska, nie mogąca stworzyć sobie i Tomaszowi prawdziwego domu, w końcu bezdomny jest Judym, pragnący odnaleąć dom w związku z Joanną, w czym przeszkadza mu jego praca, bezdomni są ci, którym nikt nie może pomóc.

Dodaj komentarz