Lista lektur

Obowiązująca lista lektur na maturę z języka polskiego

Poziom podstawowy

LITERATURA POLSKA
 1. Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
 2. Jan Kochanowski ? fraszki, pieśni i treny (wybór)
 3. Jan Andrzej Morsztyn ? wybór wierszy
 4. Daniel Naborowski ? wybór wierszy
 5. Wacław Potocki ? wybór wierszy
 6. Ignacy Krasicki ? bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
 7. Adam Mickiewicz ? Romantyczność
 8. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
 9. Adam Mickiewicz Dziady cz. III
 10. Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
 11. Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
 12. Adam Mickiewicz ? wybór wierszy
 13. Juliusz Słowacki ? wybór wierszy
 14. Cyprian Kamil Norwid ? wybór wierszy
 15. Bolesław Prus Lalka
 16. Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem ? fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem
 17. Eliza Orzeszkowa Gloria victis
 18. Maria Konopnicka Mendel Gdański
 19. Bolesław Prus Kamizelka
 20. Henryk Sienkiewicz Potop
 21. Kazimierz Przerwa-Tetmajer ? wybór wierszy
 22. Jan Kasprowicz ? wybór wierszy
 23. Leopold Staff ? wybór wierszy z różnych epok
 24. Stanisław Wyspiański Wesele
 25. Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)
 26. Stefan Żeromski Ludzie bezdomni
 27. Stefan Żeromski Przedwiośnie
 28. Witold Gombrowicz Ferdydurke ? rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
 29. Zofia Nałkowska Granica
 30. Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu …, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
 31. Gustaw Herling-Grudziński Inny świat
 32. Bolesław Leśmian ? wybór wierszy
 33. Julian Tuwim ? wybór wierszy
 34. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska ? wybór wierszy
 35. Czesław Miłosz ? wybór wierszy
 36. Krzysztof Kamil Baczyński ? wybór wierszy
 37. Tadeusz Różewicz ? wybór wierszy
 38. Zbigniew Herbert ? wybór wierszy
 39. Miron Białoszewski ? wybór wierszy
 40. Wisława Szymborska ? wybór wierszy
 41. Stanisław Barańczak ? wybór wierszy
 42. Jan Twardowski ? wybór wierszy
 43. Sławomir Mrożek Tango
 44. Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

LITERATURA POWSZECHNA
 1. Sofokles Król Edyp
 2. Horacy ? wybór pieśni
 3. William Szekspir Makbet
 4. Molier Świętoszek
 5. Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera
 6. Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
 7. Joseph Conrad Jądro ciemności
 8. Albert Camus Dżuma

Poziom rozszerzony

Na poziomie rozszerzonym, lektury z poziomu podstawowego, a ponadto:

LITERATURA POLSKA
 1. Jan Kochanowski Treny
 2. Juliusz Słowacki Kordian
 3. Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk
 4. Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka
 5. Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy
LITERATURA POWSZECHNA
 1. Dante Boska Komedia ? fragmenty Piekła
 2. Jan Wolfgang Goethe Faust ? część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
 3. Franz Kafka Proces
 4. Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji.

 

 

Dodaj komentarz