Funkcje i formy wypowiedzi

Funkcje języka:

funkcje-jzyka

Formy wypowiedzi:

 • opis - przekazuje pewien obraz
 • charakterystyka - opis uwzględniający cechy widoczne i niewidoczne podmiotu
 • opowiadanie - jego treść stanowi wydarzenie lub ciąg zdarzeń; odtwarza: przebieg, przyczynę, cel, sprawność, uczestników i okoliczności wydarzenia
 • sprawozdanie - może mieć postać ustną lub pisemną; charakter pośredni lub bezpośredni; cechy sprawozdania: rzeczowość, dokładność, wierność faktom
 • streszczenie - zawiera najważniejsze, uporządkowane i krótko ujęte własnymi słowami informacje
 • pisma użytkowe - wypowiedzi pisemne, służące celom praktycznym, np. podanie, życiorys, ogłoszenie, zawiadomienie.

Język pisany a język mówiony:

 • Język pisany - znajdujemy go w literaturze, prasie czy listach, powinien być zgodny z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji, powinien posiadać pełną, świadomie ułożoną treść.
 • Język mówiony - oficjalny - media, nieoficjalny - dom, szkoła. Mówiąc operujemy skrótami myślowymi, występują powtórzenia, intonacja i akcenty, gestykulacja i mimika, emocje. Stosuje się wyrazy potoczne.

Style funkcjonalne języka:

 • Naukowy - jest to język pojęć, terminów, występuje w encyklopediach, książkach naukowych, występuje ścisłość opisów i kondensacja treści, zdania długie, wieloczłonowe, charakterystyczna kompozycja (akapity, odsyłacze, przypisy itp)
 • Urzędowy - związany z działalnością administracyjno-prawną, są to teksty zawiadomień, zarządzeń, uchwał, umów. Forma wypowiedzi dotyczy zakazów, pouczeń. Występują utarte zwroty frazeologiczne, Przeważają zdania pojedyncze (np. nakazuje się) w trybie rozkazującym lub oznajmującym.
 • Artystyczny - język literatury, operowanie środkami artystycznymi - opisy, środki językowe. Jest to styl historycznie zmienny, występuje wiele archaizmów (styl języka pisarza).
 • Publicystyczny - język mediów - prasy, radia, telewizji. Budowa języka - informacja zwięzła , obiektywna, ścisłą i komentarz - prezentacja opinii, ocen i poglądów.

 

Funkcje i formy wypowiedzi
 

EPOKI LITERACKIE

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.