Język reklam telewizyjnych i ogłoszeń prasowych

Język reklam telewizyjnych i ogłoszeń prasowych {tabs type=tabs}{tab title=Literatura podmiotu:} I. Literatura podmiotu: przykłady reklam i ogłoszeń prasowych, nagrany materiał z reklamami. {/tab}{tab title=Literatura przedmiotu:} II. Literatura przedmiotu: 1. Bralczyk, Jerzy. Język na sprzedaż. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999. ISBN 83-905106-1-8. 2. Lewiński, Piotr. Retoryka […]

Neologizmy

{tabs type=tabs}{tab title=Neologizmy:} Neologizm – w znaczeniu szerszym wszelkie jednostki w języku (czyli innowacje: wyrazy, konstrukcje składniowe, związki frazeolgiczne, formy gramtyczne) – w znaczeniu węższym nowy wyraz w języku {/tab}{tab title=Rodzaje:} Słowa bliskoznaczne – nowotór, nowe słowo, nowy wyraz, wynaleziony wyraz, neosemantyzm Rodzaje neologizmów ze […]

Styl współczesnej polszczyzny

Styl współczesnej polszczyzny Styl to charakterystyczny sposób językowego ukształtowania wypowiedzi, inwentarz cech językowych (wyrazów, środków fleksyjnych, składaniowych, fonetycznych, itp.), pełniących pewną funkcję i wyposażonych w określoną wartość. Określony styl może być charakterystyczny dla konkretnego tekstu, zbioru tekstów jednego autora lub pewnego rodzaju tekstów. Styl to […]

Język mówiony a pisany

Język mówiony, a pisany Język mówiony i pisany to dwie odmienne rodzaje języka, które stosuje się w różnych sytuacjach. Mową posługujemy się w codziennej komunikacji, np. w domu, szkole i pracy. Język pisany to domena urzędów, prasy i nauki. Pomiędzy obiema odmianami można wyróżnić szereg […]

Stylizacja językowa

Stylizacja językowa Stylizacja językowa polega na świadomoym i celowym wprowadzaniu do utworu elemntów języka typowych dla minionych czasów, regionu lub środowiska. Polega na naśladowaniu jakiegoś stylu językowego, aby nadać mu cech artystycznych. Rodzaje stylizacji językowej:

Rodzaje i gatunki literackie

Podstawą do podziału wszystkich dzieł literackich na rodzaje jest ich budowa. Wyróżnić można trzy główne rodzaje literackie: epika liryka dramat W obrębie rodzajów literackich, z kolei wytworzyły się różne gatunki:  

Frazeologia mitologiczna

Frazeologia mitologiczna żywa do dziś: Literatura podmiotu: Mitologia – J. Parandowski Literatura przedmiotu: W. Bobiński, Barwy epok. Kultura i literatura., WSiP, Warszawa  2002 M. Hanczakowski, Tablice. Epoki literackie, Park Edukacja, Bielsko-Biała 2007 I. Puchalska, Praktyczny słownik frazeologiczny, Zielona Sowa, Kraków 2004 Ramowy plan wypowiedzi: Teza: […]

Norma językowa i zwyczak językowy

Norma językowa – określa poprawność, czyli zgodność pisania i mówienia z pewnymi prawami, czyli zasadami, regułami i wskazówkami. Zespoły norm: wymawianiowa fleksyjna (wzorce odmiany przez przypadki i osoby) leksykalno-frazeologiczna (odpowiednie użycie słów i wyrazów) składniowa ortograficzna stylistyczna komunikacyjna (ważna jest funkcjonalność i skuteczność wypowiedzi) Ważne […]

Kultura języka

Kultura języka oznacza posługiwanie się nim sprawnie i poprawnie dzięki posiadanej wiedzy, umiejętnościom oraz dostosowywaniu wypowiedzi do sytuacji  w jakiej odbywa się komunikacja oraz do celu porozumiewania się. Język daje wiele możliwości wyrażania myśli i uczuć. Z jego zasobów potrafi korzystać ten kto dba o […]

Bajka a baśń

Bajka – krótki wierszowany utwór epicki, występuje narracja, zawiera ogólną naukę moralną umieszczoną na końcu lub początku utworu. Baśń – zaczyna się określoną formułą, dobrze się kończy, długie w treści, zawierają elementy fantastyczne, występuje dobry i zły charakter, dobro zawsze zwycięża, nie ma bezpośredniego morału, […]