Motyw Iliady i Odysei

Motyw Iliady i Odysei:

Literatura:

 • Eneida - Wergiliusz,
 • Ulisses - James Joyce
 • Odprawa posłów greckich - J. Kochanowski
 • Wojna chocimska - W. Potocki
 • Myszeida - I.Krasicki
 • Pan Tadeusz, Grażyna - A.Mickiewicz
 • Król Duch - J. Słowacki
 • Achilles, Noc listopadowa, Akropolis - Stanisław Wyspiański
 • Ogniem i mieczem, Trylogia - H. Sienkiewicz
 • Iliada - J.Lechoń
 • Homer i orchidea - T. Gajcy
 • Chwila w Troi, Spis ludności, Monolog dla Kasandry - W.Szymborska

Iliada i Odyseja były podstawowym tekstem w szkole greckiej, wywarły znaczny wpływ na kształtowanie się  pojęć religijnych i etycznych Greków i Rzymian. Stanowiły też źródło inspiracji dla wielu późniejszych dzieł.

Motyw Iliady i Odysei
 

EPOKI LITERACKIE