Motyw autotematyzmu

Motyw autotematyzmu:

Przez autotematyzm należy tu rozumieć czynienie autora lub jego twórczości głównym tematem utworu.

Literatura:
 • Exegi monumentum, O co poeta prosi Apollina - Horacy
 • Elegia o sobie samy do potomności - K. Janicki
 • Na swoje księgi, Ku Muzom, Do fraszek, Pieśń XXIV ks.II, Treny - J.Kochanowski
 • Do swoich książek - J.A.Morsztyn
 • Antymonachomachia - I. Krasicki
 • Konrad Wallenrod - I. Krasicki
 • Dziady cz. III, Pan Tadeusz - A. Mickiewicz
 • Grób Agamemnona, Testament mój, Beniowski - J. Słowacki
 • Klaskaniem mając obrzękłe prawice - C.K.Norwid
 • Księga ubogich - J. Kasprowicz
 • Sitowie, Kwiaty polskie - J. Tuwim
 • Krzyż południowy - A. Słonimski
 • Bunt w butonierce - B. Jasieński
 • Zamyślenie - B. Leśmian
 • Ferdydurke - W.Gombrowicz
 • Mistrz i Małgorzata - M. Bułhakow
 • Fałszerze, Dziennik - A. Gide
 • Dziennik - T. Mann
 • Dzienniki - Z. Nałkowska
 • Dzienniki - M. Dąbrowska
 • Dzienniki - J. Lechoń
 • Notatniki - A.Camus
 • Dziennik 1953-1966 - W. Gombrowicz
 • O mej poezji - K.I.Gałczyński
 • Halina Poświatowska to jest podobno człowiek - H. Poświatowska
 • Rozmowa o poezji, Święty Szymon Słupnik - S.Grochowiak
 • Ars poetica - Cz. Miłosz
 • Pamiętnik z powstania warszawskiego - M. Białoszewski
 • Miazga, Z dani na dzień, Gra z cieniami - J. Andrzejewski
 • Kalendarz i klepsydra, Nowy świat i okolice, Mała apokalipsa - T. Konwicki
 • Rzeźnia numer pięć - K.Vonnegut
Przydatne cytaty:
 • Ja to jestem ja i wszystko, co mnie otacza - J.Ortega y Gasset
 • Człowiek sam jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy. Kocha - to znaczy przygląda się sobie. - Zbigniew Herbert
 • Kocha się sam w sobie, a dalibóg nie ma w czym. - Aleksander Fredro
Motyw autotematyzmu
 

EPOKI LITERACKIE