Motyw artysty słowa

Motyw artysty słowa:

Motyw artysty słowa jako bohatera literackiego, który wyraża najczęściej poglądy samego autora.

Literatura:
 • Biblia (Salomon, król Dawid)
 • Mitologia (śpiew Orfeusza)
 • Pogarda dla nie znającej poezji - Safona
 • List do Pizonów, O co poeta prosi Apollina,Non usitata, Exegi monumentum... - Horacy
 • Boska komedia - Dante Alighieri
 • Wielki Testament - F.Villon
 • Elegia o sobie samym do potomności - K.Janicki
 • Na swoje księgi, Ku Muzom, Do fraszek, Muza, Pieśń XXIV ksiąg wtórych, Treny - J. Kochanowski
 • Epitafium Janowi Kochanowskiemu, poecie polskiemu - D.Naborowski
 • Antymonachomachia, Wstęp do bajek - I. Krasicki
 • Chudy literat - I. Krasicki
 • Prorok - A.S. Puszkin
 • Ajudah, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III, Pan Tadeusz - A. Mickiewicz
 • Lambro, Kordian, Grób Agamemnona, Testament mój, Beniowski - J. Słowacki
 • Nie-boska komedia - Z.Krasiński
 • Pan Jowialski - A.Fredro
 • Moja piosenka I, Fortepian Szopena, Promethidion, Coś ty Atenom zrobił - C.K. Norwid
 • Artyści i artyzm - P. Chmielowski
 • Romantyzm i jego skutki - F.Krupiński
 • Statek pijany, Moja bohema - J.A.Rimbaud
 • Quo vadis - H. Sienkiewicz
 • Młoda Polska - A.Górski
 • Przedśpiew - L.Staff
 • O bardzo niegrzecznej literaturze polskiej i jej strapionej ciotce, List otwarty kobiety polskiej - T.Żeleński-Boy
 • Wesele - S. Wyspiański
 • Próchno - W.Berent
 • Henryk Flis - S.A.Muller
 • Śmierć w Wenecji, Lotta w Weimarze, Dzienniki - T.Mann
 • Poezja, Prośba o piosenkę, Dziesięciolecie, Sitowie - J. Tuwim
 • Czarna wiosna, Krzyż Południowy - A.Słonimski
 • Proust, Do Szekspira, Toast - J.Lechoń
 • Ars poetica - L..Staff
 • Bunt w butonierce - B. Jasieński
 • Gmachy - J. Przyboś
 • O mej poezji - K.I.Gałczyński
 • W małym dworku - S.I. Witkiewicz
 • Lato w Nohant, Maskarada, Wesele pana Balzaka - J. Iwaszkiewicz
 • Ferdydurke - W.Gombrowicz
 • Fałszerze, Dziennik - A.Gide
 • Mistrz i Małgorzata - M. Bułhakow
 • Dzienniki - Z.Nałkowska
 • Dzienniki - M.Dąbrowska
 • Campo di Fiori, W Warszawie, Który skrzywdziłeś, Ars poetica, Zniewolony umysł - Cz. Miłosz
 • Alchemia słowa - J. Parandowski
 • Poeta - B. Prus
 • Rozmowa o poezji - S. Grochowiak
 • Apollo i Marsajasz - Z.Herbert
 • Kto jest poetą, Poeta w czasie pisania - T. Różewicz
 • Rehabilitacja, Radość pisania, Tomasz Mann - W.Szymborska
 • Miazga, Z dnia na dzień, Już prawie nic, Idzie skacząc po górach - J. Andrzejewski
 • Mała apokalipsa - T. Konwicki

Przydatne cytaty:

 • Nie ma dzieł, są tylko autorzy - J.Giraudoux
 • Dobrzy artyści istnieją tylko w tym, co tworzą, sam przez się są zgoła niezajmujący. Wielki poeta, prawdziwie wielki poeta, jest najmniej poetyczną istotą na świecie. - O.Wilde
 • Artysta jest twórcą piękna - O.Wild
 • Wszyscy w młodości piszą wiersze potem prawdziwi poeci je niszczą, a źli publikują. - U.Eco
 • Artysta musi zatrzeć ślady potu, wylanego przy tworzeniu swego dzieła. Widoczny wysiłek jest bowiem zbyt małym wysiłkiem. - Marie von Ebner-Eschenbach

 

Motyw artysty słowa
 

EPOKI LITERACKIE