Motyw idealizmu, idealisty

Motyw idealizmu, idealisty:

Literatura:
 • Mitologia
 • Bukoliki - Wergiliusz
 • Pieśń o Rolandzie
 • Legenda o św. Aleksym
 • Dzieje Tristana i Izoldy
 • Kwiatki św. Franciszka
 • kronika polska - Gall Anonim
 • Boska komedia - Dante Alighieri
 • Żywot człowieka poczciwego - M. Rej
 • Pieśń świętojańska o sobótce - J. Kochanowski
 • Hamlet - W. Szekspir
 • Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki - I. Krasicki
 • Cierpienia młodego Wertera, Faust - J.W. Goethe
 • Dziady cz.IV, Konrad Wallenrod - A. Mickiewicz
 • Kordian - J. Słowacki
 • Nie-boska komedia - Z. Krasiński
 • Lalka - B. Prus
 • Chłopi - W.S. Reymont
 • Siłaczka, Ludzie bezdomni, przedwiośnie - S. Żeromski
Sztuka:
 • Upadek Ikara - P. Brueghel
Film:
 • Faustyna - J. Łukaszewicz
 • Wybrzeże moskitów (1986)
Przydatne cytaty:
 • Idealizm w zderzeniu z koniecznością jest kłamstwem. -  Friedrich Nietzsche
 • Nie sztuka mieć ideały, sztuka ? w imię bardzo wielkich ideałów nie popełniać bardzo drobnych fałszerstw.- Witold Gombrowicz

Opracowanie motywu idealisty:

Mitologia - mit o Dedalu i Ikarze

Idealizm Ikara objawia się w jego wierze w potęgę człowieka i jego możliwości.

Bukoliki - Wergiliusz

Wizja życia w utopijnej krainie wiecznej szczęśliwości - Arkadii

Pieśń o Rolandzie

Roland wzorem średniowiecznego rycerza

Kwiatki św. Franciszka

Wzór życia w ascezie i ubóstwa

Hamlet - W. Szekspir

Walka ze złem i odkrycie prawd rządzących światem

Don Kichot - M. Cervantes

Pragnienie tytułowego bohatera w walce ze złem

Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki

Wizja idealnego społeczeństwa

Nie-boska komedia - Z. Krasiński

Idealizm hrabiego Henryka

Lalka - B. Prus

Idealizm w postawie Rzeckiego

Siłaczka - S. Żeromski

Idealizm Bozowskiej

Ludzie bezdomni - S. Żeromski

Idealizm i poświęcenie Tomasza Judyma

Przedwiośnie - S. Żeromski

Wizja idealnej polski - szklanych domów

Tren Fortynbrasa - Z. Herbert

Idealizm Hamleta

Motyw idealizmu, idealisty
 

EPOKI LITERACKIE