Motyw domu


Literatura podmiotu:

 • Biblia
 • Mitologia (Hestia)
 • Odyseja - Homer
 • Dzieje Tristana i Izoldy
 • Legenda o św. Aleksym
 • Kronika polska - Galla Anonim
 • Na dom w Czarnolesie, Pieśń świętojańska o sobótce, treny, Odprawa posłów greckich, Treny - J. Kochanowski
 • Żywot człowieka poczciwego - M. Rej
 • O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - M. Sęp-Szarzyński
 • Pamiętniki - J.Ch.Pasek
 • Skąpiec, Świętoszek - Molier
 • Makbet, Hamlet, Romeo i Julia - W. Szekspir
 • Żona modna, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki - I. Krasicki
 • Powrót posła - J.U. Niemcewicz
 • Cierpienia młodego Wertera, Faust - J.W. Goethe
 • Konrad Wallenrod, Dziady cz. IV, Pan Tadeusz - A. Mickiewicz
 • Kordian, Balladyna, Fantazy - J. Słowacki
 • Śluby panieńskie - A.Fredro
 • Nie-boska komedia - Z. Krasiński
 • Anielka, Kamizelka, Lalka - B.Prus
 • Quo vadis, Potop, Krzyżacy, Szkice węglem - H. Sienkiewicz
 • Nad Niemnem - E. Orzeszkowa
 • W piwnicznej izbie, Mendel Gdański, Banasiowa, Miłosierdzie gminy - M.Konopnicka
 • Zbrodnia i kara, Łagodna - F. Dostojewski
 • Pani Bovary - G.Flaubert
 • Urszula Kochanowska - B.Leśmian
 • Wesele - S. Wyspiański
 • Moralność pani Dulskiej - G. Zapolska
 • Noce i dnie - M. Dąbrowska
 • Cudzoziemka - M.Kuncewiczowa
 • Granica - Z. Nałkowska
 • Przedwiośnie - S. Żeromski
 • Ferdydurke - W. Gombrowicz
 • Sklepy cynamonowe - B. Schulz
 • Mistrz i Małgorzata - M.Bułhakow
 • Bagnet na broń - W.Broniewski
 • Niemcy - K.Kruczkowski
 • Inny świat - G. Herling-Grudziński
 • Powrót - T. Różewicz
 • Krotochwila, Dom na granicy - S. Mrożek
 • Ósmy dzień tygodnia - M.Hłasko
 • Pamiętniki z powstania warszawskiego - M.Białoszewski
 • Kot w pustym mieszkaniu - W.Szymborska
 • Dzieci się zdziwią - A.Świrszczyńska

Literatura przedmiotu:

BACHELARD Gaston : Wyobraźnia poetycka : wybór pism / przeł. Henryk Chudak, Anna Tatarkiewicz. - S. 301-330 : Dom rodzinny i dom oniryczny

BENEDYKTOWICZ Danuta, BENEDYKTOWICZ Zbigniew : Dom w tradycji ludowej. - Wrocław : "Wiedza o Kulturze", 1992

CZERMIŃSKA Małgorzata : Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie // W: Przestrzeń i literatura : studia / pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopiń-Sławińskiej. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1978. - S. 229-252

DOM we współczesnej Polsce : szkice / pod red. Piotra Łukasiewicza i Andrzeja Sicińskiego. - Wrocław : "Wiedza o Kulturze", 1992

DZIUROWA Krystyna : Literatura w motywach : Poradnik Licealisty. - Warszawa : Wydawnictwo "KRAM", 2003

LEGEŻYŃSKA Anna : Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1996

PRZESTRZEŃ i literatura : studia / pod red. ruchała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1978

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BALUCH Alicja : Obraz domu w najnowszej poezji polskiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 1, s. 12-17

BOROSA Ewa : Dom jako wartość // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 1999/2000, nr 3, s. 76-84

Stereotyp domu w kanonie lektur dla szkoły podstawowej.

BRZÓSTOWICZ Monika : Dom rodzinny w "Dolinie Issy" : obecność i wartość // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s. 13-32

Wizerunek domu i kategoria rodzinności w literaturze Czesława Miłosza.

BRZÓSTOWICZ Monika : Temat : Rodzina // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 203-208

BRZÓSTOWICZ Monika : "W sześcioletnim planie trzeba szczęśliwych ro­dzin" : o wizerunku rodziny w prozie realizmu socjalistycznego // Pamiętnik Literacki. - 1995, z. 3, s. 45-68

CHAŁOŃSKA Joanna : Człowiek, dom i świat w twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/96, z. 1, s.44-58

CICIAK Anna : Dom w inicjacji kulturalnej uczniów klasy IV // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1996/1997, z. 1, s. 17-22

FEDOROWICZ Agnieszka : Dom, rodzina : motyw numeru // Cogito. - 2002, nr 15, s. 27-33

Wpływ domu rodzinnego na jednostkę - ujęcie tematu na maturze.

FILEK Jacek : Dom Tischnera // Znak. - 2004, nr 5, s. 69-76

Motyw domu w twórczości filozoficznej.

GÓRSKA B. : Jeżeli nie "Nad Niemnem" - to co zamiast? // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 227-231

Dom i rodzina w powieści E.Orzeszkowej

HERNASOWA M. : Tematy rodzinne w szkole - dziś i parę epok temu // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 216-218

KSIAŻEK-SZCZEPANIKOWA Aniela : Dom - czyli od Ani znikąd do Ani z Zielonego Wzgórza // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1996/97, z. 1, s.47-57

LEGŻYŃSKA Anna : Dom w kulturze // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 197-202

LEGEŻYŃSKA Anna : Dom w poezji // Polonistyka. - 1995, nr 6, s. 409-414

LEGEŻYŃSKA Anna : Edukacja polonistyczna wobec historii literatury // Polonistyka. - 2002, nr 6, s. 341-346

Dom symbolem dziedzictwa tradycji i kultury.

MOTWICKA D. : U Borejków i nie tylko tam // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 223-226

W art. o lekcjach nt. domu rodzinnego na podstawie utworów: "Nasza szkapa" M. Konopnickiej, "Kwiat kalafiora" M. Musierowicz, "Ania z Zielonego Wzgórza" L. Montgomery.

ORGANOWSKA Elżbieta : Mój i nasz dom - na podstawie "Pieśni o domu" M. Konopnickiej // Drama. - 1999, z. 29, s. 25-26

Sztuka:

 • Śniadanie zaspanej, Dom w słońcu - Carl Larsson
 • Domy w Auvers - Vincent van Gogh.

Cytaty:

 • Dom, jak zazwyczaj dzieci i dzieła nowej epoki, szybko się zużył, postarzał. - Sándor Márai
 • A przed ucztą potrzeba dom oczyścić z śmieci; Oczyścić dom, powtarzam, oczyścić dom, dzieci! - Adam Mickiewicz ? Pan Tadeusz
 • Dalekie trzeba podejmować podróże, kochając swoje domostwo. - Guillaume Apollinaire

 


Motyw domu
 

EPOKI LITERACKIE