Motyw jabłka

Motyw jabłka:

Literatura:
 • Mitologia
 • Biblia
 • W malinowym chruśniaku - Leśmian
 • O królowej śnieżce i siedmiu krasnoludkach - bracia Grimm
 • Przedwiośnie - S. Żeromski

Opracowanie motywu jabłka:

W mitologii greckiej często odwoływano się do roślin, co wskazuje na bliski związek ówczesnych ludzi z naturą. Pojawiają się kwiaty, np.

 • narcyz - mit o Narcyzie
 • lotos - mit o Odyseuszu (kraina Lotofagów).

Najczęściej pojawia się jednak motyw jabłka:

 • jabłko niezgody - mit o wojnie trojańskiej; jabłko dla najpiękniejszej było podstawą wywiązania się konfliktu zbrojnego pomiędzy Troją a Spartą
 • jabłko Polifema - olbrzym traktował je jak klejnot i przynosił swojej ukochanej nimfie Galatei
 • Jabłko Hippomenesa - Hippomenes chcąc wygrać wyścig i zdobyć ukochaną Atlantę rzucał jej pod nogi złote jabłka; dziewczyna zbierał je co zapewniło zwycięstwo młodzieńcowi
 • złota jabłoń - posag Hery wychodzącej za Zeusa, jabłoń której pilnowały trzy siostry Hesperydy i stugłowy smok, pokonał dopiero Herakles

Motyw cudownej jabłoni i zakazanego owocu poznania dobra i zła, pojawił się także w Biblii.

W średniowieczu mianem jabłka określano insygnia królewskie - symbol władzy.

W baśni braci Grimm O królowej śnieżce i siedmiu krasnoludkach jabłko wykorzystała stara wiedźma by zabić Śnieżkę.

Przedwiośnie - S. Żeromski

"Był to zresztą czas, kiedy całe dystyngowane towarzystwo z ?pałacu? wraz z pełnymi taktu ciotkami i samą panią Wielosławską wdrapywało się na strych dworu w celu segregowania jabłek. Na tym strychu były specjalne przegrody, rodzaj sąsieków, z dawna wylepionych gliną i zasypanych sieczką..."

 

Motyw jabłka
 

EPOKI LITERACKIE