Motyw buntu

Motyw buntu:

Literatura:
 • Biblia (Adam i Ewa, przypowieść o synu marnotrawnym)
 • Mitologia (mit o Prometeuszu)
 • Iliada - Homer
 • Wielki Testament - F,Villon
 • Antygona - Sofokles
 • Hamlet, Romeo i Julia, Henryk IV - W.Szekspir
 • Treny - J. Kochanowski
 • Zbójcy - F.Schiller
 • Faust - J.W.Goethe
 • Skąpiec - Molier
 • Giaur - G.G. Byron
 • Konrad Wallenrod, Dziady cz. III, Pan Tadeusz, Oda do młodości, Grażyna - A. Mickiewicz
 • Kordian - J.Słowacki
 • Zbrodnia i kara - F.Dostojewski
 • Nie-boska komedia - Z. Krasiński
 • Nad Niemnem - E. Orzeszkowa
 • Potop - H. Sienkiewicz
 • Faraon - B. Prus
 • Dies irae, Święty Boże... - J. Kasprowicz
 • Moralność pani Dulskiej - G. Zapolska
 • Ludzie bezdomni, Przedwiośnie, Doktor Piotr, Echa leśne - S. Żeromski
 • Chłopi - W.S. Reymont
 • Granica - Z. Nałkowska
 • Do prostego człowieka - J.Tuwim
 • Trupięgi, Dziewczyna, Dusiołek - B.Leśmian
 • Ferdydurke - W. Gombrowicz
 • Szewcy - S.I. Witkiewicz
 • Campo di Fiori, Który skrzywidziłeś - Cz. Miłosz
 • Niemcy - L.Kruczkowski
 • Tango, Wina i kara - S. Mrożek
 • Przesłanie Pana Cogito - Z.Herbert
 • Zdążyć przed Panem Bogiem - H. Krall
 • Święty Szymon Słupnik - S.Grochowiak
 • Rok 1984 - G.Orwell
 • Władca much - W.Golding
 • Stąd do wieczności - J.Jones
 • Układ - E.Kazan
 • Pan Cogito o postawie wyprostowanej - Z.Herbert
Film:
 • Skandalista Larry Flynt - reż. M. Forman
Przydatne cytaty:
 • Aby istnieć, człowiek musi się buntować. - A. Camus
 • Bunt nie przemija, bunt się ustatecznia. - S.Grochowiak
 • Kto nie był buntownikiem za młodu ten będzie świnią na starość. - A. Piłsudski

Opracowanie motywu buntu:

Motyw buntu pojawia się w Księdze Rodzaju, gdy Adam i Ewa zwracają się przeciwko Bogu zrywając owoc z zakazanego drzewa.

 • Bunt Adama i Ewy przeciwko Bogu,
 • bunt Kaina,
 • bunt aniołów przeistoczonych w szatany
 • nieposłuszeństwo ludzi w Sodomie i Gomorze
 • Prometeusz
 • Antygona
 • Ikar
Motyw buntu
 

EPOKI LITERACKIE